Psaní velkých písmen ve jménech živých bytostí I

Psaní velkých písmen ve jménech živých bytostí může být oříškem i pro zkušeného korektora. I on občas hledá poučení nejen ve Slovníku spisovné češtiny, ale také v Internetové jazykové příručce Ústavu pro jazyk český AV ČR.


Velikonoční jízda Lužických Srbů - psaní velkých písmen ve jménech příslušníků národů a národnostíPsaní velkých písmen ve jménech rodných (křestních), příjmeních, přídomcích a přezdívkách

 Příklad 1: Petr Svoboda, Přemysl Otakar II. (Přemysl Otakar Druhý), Anežka Česká, Pavel Zedníček alias Čmaňa 

Na začátku českých osobních jmen píšeme vždy velké písmeno.

 Příklad 2: Leonardo DiCaprio, Charles de Gaulle, Rembrandt Harmenszoon van Rijn 

U cizích osobních jmen se psaní velkých písmen řídí pravidly výchozího jazyka.


Psaní velkých písmen ve jménech příslušníků rodin a rodů, národů a národností, obyvatel světadílů, zemí, měst, obcí a jejich částí

 Příklad 3: Šulcovi, Smiřičtí / Smiřických, Slavníkovci, Jagellonci 

Jména příslušníků rodin a rodů píšeme vždy s velkým písmenem.

 Příklad 4: Čech, Moravan, Slezan, Ital, Rom, Eskymák, Asiat, Sas, Hanák, Liberečan, Dejvičtí (ale dejvičtí starousedlíci, obyvatelé Dejvic) 

Rovněž u jmen příslušníků národů či národností, obyvatel světadílů, zemí a jejich částí, měst, obcí a jejich částí píšeme vždy velké písmeno.

 Příklad 5: Západočech, Jihoameričan 

S velkým písmenem píšeme také jména obyvatel, která tvoříme od spojení přídavného a podstatného jména, ač přídavné jméno se v onom spojení psalo s písmenem malým (obyvatel západních Čech, obyvatel jižní Ameriky).

 Příklad 6: Lužický Srb, Polabský Slovan 

Ve spojení přídavného jména a podstatného jména vlastního píšeme přídavné jméno s velkým písmenem tehdy, je-li přídavné jméno součástí oficiálního obyvatelského jména. Naznačuje-li však přídavné jméno pouze oblast, kde příslušník určitého národa či národnosti žije, píšeme přídavné jméno s písmenem malým (sedmihradský Maďar, londýnský Rom).


Psaní velkých písmen ve jménech náboženských a mytologických postav

 Příklad 7: Bůh, Pán Bůh, Duch svatý (svatý Duch), Panna Marie, Svatý otec (= papež), Buddha, Alláh, Héra, Radegast 

Také jména uvedených postav píšeme s velkým písmenem; spojení Svatá / Nejsvětější Trojice lze nicméně podle Slovníku spisovné češtiny psát i v podobě svatá / nejsvětější Trojice.

Pro dnešek stačí, co říkáte? A nezapomeňte – jsou-li pro vás velká písmena a další záludnosti češtiny stále španělskou vesnicí, můžete svůj text kdykoli poslat k opravě mně.

Líbí? Děkuji za sdílení!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.