27.9.2017

Opravy textů

Je snad pro vás čeština strašnější než černý mor?

Posaďte se u vína. Jsem tu já – váš korektor.

Přečtu práci diplomovou, článek, blog, web – co já vím.

A než sklenku vyprázdníte, chyby v textu opravím.

 


Texty bez chyb – texty bez pochyb. Bez pochyb o vaší solidnosti, spolehlivosti a prestiži.

Nechte mě zkontrolovat a opravit vaše texty!

 

Vyberte si ze dvou korektorských služeb:

 korektura gramatická (mluvnická) a pravopisná 

  • 100,- Kč za normostranu ∗
  • obdržíte text s výrazně vyznacenýmy chybamy a jejich opravami (vyznačenými chybami): Děfčata odjeli do prahi aby mně vyzvedli. (Děvčata odjela do Prahy, aby mě vyzvedla.)

 korektura gramatická, pravopisná a stylistická 

  • 140,- Kč za normostranu ∗
  • obdržíte přepsaný, zcela bezchybný text, připravený k okamžitému použití
  • v případě zájmu text vložím zdarma přímo na váš web či blog

∗ 1 normostrana (NS) čítá 1800 znaků včetně mezer, tedy zhruba 250 slov běžného textu

 

  •  žádné expresní příplatky 

  •  žádné příplatky za práci v sobotu, v neděli či o státním svátku 

  •  žádné příplatky za nadměrný výskyt chyb ve vašem textu 

  •  žádné minimální platby 


Zašlete svůj text k posouzení

… nebo rovnou k profesionální korektuře!